Adatvédelmi nyilatkozat

 

A matteljatekok.hu weboldalára vonatkozó Adatvédelmi nyilatkozat

(Utolsó frissítés: 2021. szeptember 14.)

 

Elkötelezettek vagyunk az Ön személyes adatainak az alkalmazandó adatbiztonsági és adatvédelmi jogszabályokkal összhangban történő védelme mellett. Jelen Adatvédelmi nyilatkozatban szereplő „mi”, „minket” vagy „miénk” kifejezések a Mattel Europa vállalatra és annak társult vállalkozásaira utalnak (együttesen: „Mattel”). Jelen Adatvédelmi nyilatkozat azon információkra vonatkozik, amelyeket akkor gyűjtünk, amikor Ön weboldalainkat és egyéb online termékeinket és szolgáltatásainkat használja, ahol az Adatvédelmi nyilatkozat ki van helyezve (együttesen: a „Weboldal” vagy „Weboldalak”).

Amennyiben személyes adatai használatával kapcsolatban kérdése vagy aggálya merülne fel, kérjük, keressen minket a jelen Adatvédelmi nyilatkozat alján található elérhetőségeken.

 

A jelen Adatvédelmi nyilatkozatot rendszeres időközönként frissíthetjük a változó jogi, technikai vagy üzleti fejlesztésekre adott válaszként. Amikor frissítjük az Adatvédelmi nyilatkozatunkat, megfelelő intézkedéseket teszünk az Ön tájékoztatása érdekében, a módosítás jelentőségével összhangban. Kérni fogjuk az Ön hozzájárulását bármely lényeges Adatvédelmi nyilatkozatot érintő változás esetén, ha és amennyiben azt a vonatkozó adatvédelmi jogszabályok megkövetelik.

  

Az Adatvédelmi nyilatkozat tartalma

 

Milyen személyes adatokat gyűjtünk

Személyes adatai megosztásának feltételei

A személyes adatok kezelésének jogalapja.

Személyes adatok biztonságának biztosítása

Nemzetközi adattovábbítások feltételei

Harmadik fél oldalak.

Az Ön adatvédelmi jogai.

Hogyan léphet velünk kapcsolatba?

 

Milyen személyes adatokat gyűjtünk

A személyes adatok, amelyeket Önről gyűjtünk, a következő kategóriákba tartoznak:

Sütik és hasonló nyomon követő technológiák

Sütiket és hasonló nyomon követő technológiákat használunk (együttesen: „sütik”), hogy az Ön személyes adatait gyűjtsük és azokat felhasználjuk. További információkért arról, hogy milyen süti típusokat használunk, miért és hogy miként tudja irányítani a sütiket, kérjük, olvassa el az alábbi tájékoztatónkat.

Az Ön által önkéntesen megadott adatok

Weboldalunk egyes részei arra kérhetik Önt, hogy önkéntesen adja meg személyes adatait: kérhetjük elérhetőségeit fiók regisztrációjához, marketing célú értesítésekre való feliratkozáshoz és/vagy érdeklődésekhez. A kért személyes adatok körét és a kérésére vonatkozó okokat egyértelműen ismertetjük, amikor személyes adatai megadását kérjük.

Az automatikusan gyűjtött adatok

Amikor weboldalunkra látogat, az eszközéről egyes információkat automatikusan gyűjtünk. Néhány országban, ideértve az Európai Gazdasági Térség országait, ezek az információk személyes adatnak minősülhetnek az alkalmazandó adatvédelmi jogszabályok szerint.

Az automatikusan gyűjtött adatok különösen a következők lehetnek: az Ön IP-címe, az eszköze típusa, egyedi eszközazonosító száma, a böngésző típusa, tágabb földrajzi hely (pl. ország vagy város szintű elhelyezkedés) és egyéb műszaki információk. Arról is gyűjthetünk adatokat, hogy az Ön eszköze miként lépett kapcsolatba a mi weboldalunkkal, ideértve a meglátogatott oldalakat és a megnyitott linkeket is.

Ezen információk gyűjtése révén jobban megérthetjük a weboldalunk látogatóit, hogy honnan, milyen platformon jönnek, és hogy weboldalunk mely tartalma érdekli őket leginkább. Ezeket az információkat belső analitikai célokból használjuk, valamint weboldalunk minőségének a fejlesztéséhez, ehhez analitikai célokból összesített (vagyis nem személyes) adatokat használunk.

 

Személyes adatai megosztásának feltételei

Személyes adatait az alábbi kategóriákkal oszthatjuk meg:

a mi vállalatcsoportunkkal, harmadik fél szolgáltatókkal és partnerekkel, akik adatkezelési szolgáltatást nyújtanak számunkra (például a weboldalunk nyújtásának támogatása, annak funkcionalitása vagy biztonságának fejlesztése érdekében), illetve jelen adatvédelmi nyilatkozatban leírt más célokból kezelnek személyes adatokat, vagy értesítették Önt, amikor személyes adatait gyűjtjük;

bármely illetékes bűnüldöző szervvel, szabályozási és kormányzati ügynökséggel, bírósággal vagy harmadik féllel, amikor úgy véljük, hogy a megosztásra szükség van (i) a vonatkozó jogszabályok vagy előírások értelmében, (ii) jogaink érvényesítése, előterjesztése vagy védelme érdekében, (iii) az Ön vagy más személyek létfontosságú érdekei védelmében;

bármely más személynek, az Ön közlésre vonatkozó hozzájárulásával.

 

A személyes adatok kezelésének jogalapja

A jelen nyilatkozatban leírt személyes adatok összegyűjtésének és kezelésének jogalapja függ az érintett személyes adatoktól és az összegyűjtés egyedi körülményeitől.

Azonban a személyes adatokat rendszerint azért gyűjtjük, mert (i) a személyes adatokra az Önnel való szerződés teljesítéséhez van szükség, (ii) az adatkezeléshez jogos érdekünk fűződik és azt nem írják felül az Ön adatvédelmi érdekei, alapvető jogai vagy szabadságai, vagy (iii) Ön ahhoz a hozzájárulását megadta. Egyes esetekben személyes adatainak összegyűjtése jogi kötelezettségünk lehet, vagy más módon lehet szükségünk személyes adataira az Ön vagy más személyek létfontosságú érdekeinek védelmében.

Ha arra kérjük, hogy személyes adatait jogi kötelezettségeknek való megfelelés vagy az Önnel való kapcsolatfelvétel érdekében adja meg nekünk, ezt a megfelelő időben egyértelművé tesszük az Ön számára, és tájékoztatjuk arról, hogy személyes adatainak megadása kötelező-e vagy sem (valamint annak lehetséges következményeiről, ha nem adja meg személyes adatait).

Ehhez hasonlóan, ha személyes adatait jogos érdekeink (vagy harmadik felek érdekei) alapján gyűjtjük és használjuk, a megfelelő időben egyértelműen tájékoztatjuk Önt arról, hogy melyek ezek a jogos érdekek.

Amennyiben kérdése van, vagy további információkra van szüksége a személyes adatai gyűjtésére és használatára vonatkozó jogalapról, kérjük, keressen minket a „Hogyan léphet velünk kapcsolatba?” cím alatt megadott elérhetőségeken.

 

Személyes adatok biztonságának biztosítása

A Mattel szabályzatokat rendszeresített az Ön személyes adatainak védelme érdekében, azok elvesztése, az azokkal való visszaélés és a jogosulatlan hozzáférés, közlés, módosítás és/vagy megsemmisítés ellen. Például, a Mattel arra törekszik, hogy csak a jogszerű üzleti funkciókat ellátó alkalmazottaknak biztosítsa a felhasználók személyes adataihoz való hozzáférést. A Mattel időszakonként áttekinti a biztonsági eljárásait, annak érdekében, hogy megfelelő technikai és szervezési intézkedéseket alkalmazzon az Ön adatvédelmének biztosítása érdekében.

A Mattel az Ön adatait jogos üzleti céljai érdekében megőrzi, a fiókja aktív státuszának idejére és/vagy ameddig az észszerűen szükséges ahhoz, hogy Önnek termékeket és szolgáltatásokat tudjon nyújtani. A Mattel az Ön adatait a jogi kötelezettségek, vitás helyzetek megoldása és szerződéseink érvényesítése érdekében szükséges ideig is megőrzi. Megtarthatjuk a gyorsítótárban vagy archivált másolatokban szereplő adatokat is, észszerű ideig. Amikor nincs többé jogos üzleti igényünk személyes adatainak kezelésére, azokat vagy töröljük vagy anonimizáljuk, vagy ha ez nem lehetséges (például azért, mert személyes adatait archívumban őrizzük), akkor személyes adatait biztonságosan tároljuk és elszigeteljük bármely más további adatkezeléstől, amíg lehetőség nem nyílik az adattörlésre.

Kérjük, legyen tekintettel arra, hogy erőfeszítéseink ellenére nem létezik tökéletes vagy áthatolhatatlan biztonsági intézkedés. Emiatt a Mattel tájékoztatja a felhasználóit minden adatvédelmi incidensről, amikor a Mattel úgy ítéli meg, hogy az az alkalmazandó jogszabályok értelmében észszerűen szükséges.

 

Nemzetközi adattovábbítások feltételei

Amikor csak lehetséges, megpróbáljuk az Ön által a weboldalunkon megadott adatokat helyben, az Európai Gazdasági Térség határain belül tartani. Azonban a weboldalunkon keresztül felajánlott szolgáltatások részeként az Ön által megadott adatokat az EGT területén kívüli országokba is továbbíthatjuk. Ez akkor történhet például, ha a Mattel bármely vállalata által üzemeltetett szerver az EGT-n kívüli országban található vagy valamelyik szolgáltatónk székhelye egy EGT-n kívüli országban van.

Megoszthatjuk az adatokat a csoporton belüli vállalatok között is, amelyek a világ számos különböző pontján található országokban vannak. Amennyiben a további, csoportba tartozó vállalatok elérhetőségét kéri, kérjük keressen meg minket. Előfordulhat, hogy ezen országok adatvédelmi jogszabályai különböznek az EGT jogszabályaitól. Amennyiben az adatait az EGT-n kívülre így továbbítjuk, megtesszük a szükséges lépéseket annak érdekében, hogy biztosítsuk minden Önre vonatkozó személyes adat folyamatos védelmét.

A jelen Adatvédelmi nyilatkozatban foglaltaktól eltérő közlés esetén az Ön engedélye nélkül személyes adatokat nem közölhetünk.

 

Harmadik fél oldalak

Nem vállalunk felelősséget más oldalak adatvédelmi szabályzataiért vagy gyakorlataiért, még akkor sem, ha azokat a mi weboldalunkon található hivatkozások segítségével érte el, és javasoljuk, hogy ellenőrizze minden olyan weboldal szabályzatát, amelyet felkeres.

Ezek mellett, amennyiben a mi Weboldalunkra harmadik fél weboldaláról vagy más online szolgáltatásának segítéségével jutott el, nem felelünk a harmadik fél weboldalának vagy online szolgáltatásának tulajdonosai vagy üzemeltetői által rendszeresített adatvédelmi szabályzatokért vagy gyakorlatokért, és javasoljuk, hogy ellenőrizze ennek a harmadik félnek a weboldalára vagy online szolgáltatására vonatkozó szabályzatot, és keresse meg a tulajdonost vagy az üzemeltetőt, amennyiben kérdései vagy aggályai vannak.

 

Az Ön adatvédelmi jogai

Önt az alábbi adatvédelmi jogok illetik meg:

Ha Ön hozzáférést, helyesbítést, frissítést vagy törlést kér személyes adatai vonatkozásában, ezt bármikor megteheti, ha kapcsolatba lép velünk a lenti „Hogyan léphet velünk kapcsolatba?” cím alatt megadott elérhetőségek használatával.

Ezeken felül Ön tiltakozhat személyes adatainak kezelése ellen, kérheti személyes adatai kezelésének korlátozását, vagy kérheti személyes adatai hordozhatóságát. Ismételten, ezen jogait úgy gyakorolhatja, ha kapcsolatba lép velünk a lenti „Hogyan léphet velünk kapcsolatba?” cím alatt megadott elérhetőségek használatával.

Ön jogosult arra, hogy bármikor leiratkozzon az Önnek küldött marketinganyagokról. Ezen jogát az Önnek küldött marketing e-mailben található „leiratkozás” vagy „kimaradás” hivatkozásra való kattintással gyakorolhatja. Az egyéb típusú marketingből (például postai marketing vagy telemarketing) való kimaradás érdekében lépjen kapcsolatba velünk a lenti „Hogyan léphet velünk kapcsolatba?” cím alatt megadott elérhetőségek használatával.

Hasonlóan, ha az Ön hozzájárulásával gyűjtöttük és kezeljük a személyes adatait, hozzájárulását bármikor visszavonhatja. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonása előtti adatkezelésünk jogszerűségét, és nincs hatással a személyes adatainak azon kezelésére, amelyet a hozzájárulástól eltérő jogszerű adatkezelési jogalappal végzünk.

Személyes adatai vonatkozásában Önt az alábbi jogok illetik meg: (i) hozzáférés, javítás, frissítés vagy törlés kérése; (ii) tiltakozás a személyes adatai kezelése ellen; (iii) az adatkezelés korlátozása iránti megkeresés; (iv) adathordozhatóságra vonatkozó kérés; and (v) kimaradás a marketing célú megkeresésekből. Ezeket a jogokat úgy gyakorolhatja, hogy ha kapcsolatba lép velünk a lenti elérhetőségeken. Ön jogosult arra, hogy az adatvédelmi hatóságoknál panaszt tegyen személyes adatainak gyűjtésével és felhasználásával kapcsolatban. További információért, kérjük, lépjen kapcsolatba a helyi adatvédelmi hatósággal.

A magánszemélyektől érkezett, adatvédelmi jogaik gyakorlására vonatkozó kérelmeket a vonatkozó adatvédelmi jogszabályokkal összhangban válaszoljuk meg.

 

Hogyan léphet velünk kapcsolatba?

Személyes adatainak adatkezelője a Mattel Europa BV

Amennyiben kérdése vagy aggálya merül fel a személyes adatai használatával kapcsolatban, kérjük, keressen minket a következő elérhetőségen:

E-mail: info@matteljatekok.hu